Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Høyring – Forslag til nye retningsliner for motorferdsel i utmark

Bjørn Gunnar Ansnes Tysdag 6. september 2022
Surnadal kommune er i ferd med å lage nye retningsliner for motorferdsel i utmark, for perioden 2022 – 2026. Derfor har Hovudutval for miljø, areal og teknikk (MAT), vedteke å legge ut sitt forslag til nye retningsliner for motorferdsel i utmark, til offentleg ettersyn.

Formålet med retningslinene er å følge opp intensjonane i nasjonalt regelverk for motorferdsel i utmark og legge til rette for god saksbehandling innafor dette feltet i Surnadal kommune.

Ønsker du å sende inn merknader til Forslag til retningsliner for motorferdsel i utmark, må du gjere dette skriftleg til Surnadal kommune innan 10. oktober 2022. Du kan sende eventuelle merknader på e-post til post@surnadal.kommune.no

Eventuelle spørsmål kan rettast til Håvard Stensønes på telefon 979 78 216. 

Publisert: 6. september 2022, 12:05