Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Her blir det flust med småfolk..

Jon Olav Ørsal Fredag 31. oktober 2014

Tidlegare i haust var det gjort storfangst under stamlaksfisket. Ein stor hanlaks på 14,5 kg og ein holaks på 7,3 kg vart fanga inn, og no skal dei i felleskap føre gode gener vidare for å sikre todalslaksen. Dei to i felleskap må ha dei beste førutsetningane for å få til det, og mannskapet på Rossåa settefisk har nerast vore på tå hev for å passe på dette paret som har gått i kvart sitt vasskar i settefiskhuset.

01Bedøvelse av hannfisken

Det var eit basketak å få kontroll på storhannen. Foto: Monika Klungervik

Tysdag var tida inne for å stryke dei, og mannskapet på settefiskanlegget rigga seg til etter alle kunstens regler for å få eit vellykka resultat av dette «svermeriet». Stryking var vellykka, og det vart bra med melke frå den store hannfisken og hofisken hadde faktisk heile 13.800 rognkorn å bidra med.

Etter at strykinga var ferdig var det full prosess med desinfisering og befruktning og transport etter alle kunstens regler ned til anlegget ved Rossåa. Der vil dei nok etter kvart utvikle seg til «nye» todalingar og om eit par år er dei nok klare til å bli sendt ut på livet i Toåa og vidare ut i havet for å kanskje kome att som storlaks etter nokre år- må vi tru!

 

 

03Bedøvelse av hannfisk bilde 3

Frøydis har sitt fulle hyre med å bedøve storhannen. Foto: Monika Klungervik

06Stryking av melke hannfisk bilde 2

Mer blir melke tappa frå storhannen. Foto: Monika Klungervik

10Rogn fra hofisk bilde 4

Her blir rogn tappa frå hoa. Foto: Monika Klungervik

11FrOEydis og Monika hofisk

Frøydis og Monika stryker hofisken og fikk 13.800 rogn. Foto: Monika Klungervik

13Ubefrukta rogn melke i kopp ved siden av

Her er ubefrukta rog i bollen og melke i koppen ved sia av. Foto: Monika Klungervik

14Vasking av rogn med saltvann

Rogna blir vaska med saltvatn. Foto: Monika Klungervik

15Befrukta innlagt rogn

Befrukta og innlagt rogn – så er det berre å vente! Foto: Monika Klungervik

Publisert: 31. oktober 2014, 16:00