Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Helge Røv med interpellasjon om å bygge leiligheiter i skulebygget

Bjørn Gunnar Ansnes Onsdag 7. juni 2023

Helge Røv (AP) har fremja ein interpellasjon til kommunestyremøtet 15. juni. Han spør om det ikke er på tide å vurdere deler av Todalen skule ombygd til boligar for flyktningar.

Han ser for seg at den nye delen av skulen, ferdigbygd hausten 1982, med ikkje alt for omfattande ombygging kan gjerast om til fire leiligheter. Røv sier han har etterlyst dette i politiske fora mange gonger tidlegare.

– Hver gang har svaret vært administrasjonen skal se på det, men det har ennå ikke kommet en sak til kommunestyret, seier han.

Vil ordføreren ta initiativ til at saken blir utredet av administrasjonen og satt på sakskartet til kommunestyret?

I tilfelle ordføreren tar initiativ til en saksutredning, hvor tidlig mener ordføreren at denne kan komme opp til behandling?, er to av spørsmåla Røv stiller i interpellasjonen.

Han viser til at utleigemarknaden i kommunen, og da spesielt i sentrum, er støvsugd for leiligheiter og andre bustadar. Kommunen er også no i gang med å sette opp brakker, for å dekke behovet for bustadar til dei flyktningane kommunen har sagt ja til å ta i mot.

Utleiemarkedet i kommunen er helt sprengt for tiden. Tror ordføreren at det sannsynligvis vil bli det i lang tid framover?

Kan ordføreren se for seg en mulighet for at noe av skolen kan ombygges til boligformål (kanskje kan det være mulighet for 4 leiligheter) for å avhjelpe situasjonen?

Kan ordføreren se for seg et mulig samarbeid mellom kommunen og private aktører/utbyggere for en slik realisering, og ta et initiativ for å sjekke om det kan være mulig?, er andre spørsmål Røv stiller.

I sterk kontrast til dette kommer en anmodning om å ta i mot ytterligere 20 flyktninger i tillegg til de 90 kommunen har sagt ja til i år. Et antall administrasjonen mener kommunen bør klare å ta i mot, avsluttar han interpellasjonen sin til kommunestyremøtet 15. juni. 

Publisert: 7. juni 2023, 17:30