Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Halset Vasslag oppgraderer vassverket

Jon Olav Ørsal Laurdag 17. oktober 2015

Halset vasslag er i full gang med oppgradering av vassverket. For nokre år sia vart det bygd ny brønn på anlegget, og no er det anlegg for filtrering og UV-stråling som står for tur. Det blir bygd nytt hus til dette like ved Oppistua på Halset, som skal huse alt det tekniske utstyret som skal til.  Det er ei investering for Halset vasslag på 5-600.000 som skal til for å få vassverket godkjent av Mattilsynet, og det meste av arbeidet skjer som dugnadsinsats.

Huset blir sett opp av murblokker som blir fyllt med sement. Her skal alt utstyret monterast.  Foto: Jon Olav Ørsal

Det skal monterast AMF-filter, med grovfilter og filtertankar og UV-anlegg. I tillegg skal det monterast utstyr for tilsetjing av vannglas for å justere og stabilisere PH-verdien som er i lågaste laget. – Kravet er 6,5, medan det her ligg på rundt 5,9, fortel Håvard Halset som er primus motor og ein av dei store vassbrukarane med mjølkekyr i fjøset i Nestua. Totalt har vasslaget 28 abonnentar frå Halsabrua og utover til Hegerneset. Det er plana at anlegget skal være ferdig før det blir vinter.

HalsetVasslag_kaffe_3743

Dugnadskaffe høyrer med slike dagar. Frå venstre Asgeir østvik, Reidar østvik, Jan Ludvik Rendal, Håvard Halset, Arvid Halle og Karl Johan Husby – servitør er Marit S. Søyset. foto: Jon Olav Ørsal

HalsetVasslag_catering_3747

Marit Sanden Søyset og Siri Prestrud sørga for dugnadskafe – og Sigrid Edle (3 mnd) tok det heile med ro og fatning. Foto: Jon Olav Ørsal

 

 

 

Publisert: 17. oktober 2015, 18:10