Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Ha respekt for påkøyrte dyr

Jon Olav Ørsal Fredag 27. november 2020

Når dyr blir påkøyrt er det faktisk vår plikt å ta vare og eventuelt sørge for avliving. Fredag morgon vart ein grevling påkøyrt og vart liggande utover heile føremiddagen – og den såg ut til å ha vore påkøyrt/overkøyrt fleire gong utover føremiddagen.  Sørg i det minste for å fjerne dyra frå vegen og varsle politiet som kan sørge for at dyra blir tekne vare på. 

Påkjørselen har skjedd utafor Todalshaugen –  like omkjørselen ved den gamle Vedhuskaia.  Må berre minne om at det tek berre nokre minutt å få dyra utom vegkanten og så ta ein telefon til politiet.  Blir bilen skadd så slepp du eigenandel på eventuell karrossiskade på bilden.  

Publisert: 27. november 2020, 14:53