Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene
GUDSTJENESTE PÅ NORDVIK

GUDSTJENESTE PÅ NORDVIK

Sverre Kjølstad Torsdag 15. desember 2011

Førstkommende søndag kl. 11.00 er det gudstjeneste i Nordvik forsamlingshus. Gudstjenesten på Nordvik siste søndag før jul er en gammel tradisjon som ble innført før Bernt Venås ble ansatt som sokneprest for ca 20 år siden. Bernt kan huske at de første årene han kjørte inn til Nordvik var det folksomt etter veien av personer som skulle til forsamlingshuset på gudstjeneste. Da var det bare noen få som benyttet bil, og de aller fleste gjekk eller benyttet spark, alt etter føreforholdene. No er nok situasjonen en annen, og de fleste benytter bilen med unntak av de som bor aller nærmest.

Vertskapet er et samarbeid mellom grendalaget og syforeningen «Nystart». Grendalaget stiller huset til disposisjon vederlagsfritt, og syforeningen ordner med kaffe og kaffebrød. De to siste årene har det også vært gudstjeneste på Nordvik i sommerhalvåret, og om dette blir en tradisjon får tiden vise.

Som kjent er det også en tradisjon med gudstjeneste i Todalen kirke på julaften, og i Stangvik kirke 1. juledag. For en tid tilbake var det uformelt diskutert (ikke på saklisten) i Stangvik sokneråd om det kanskje var hensiktsmessig å la dette gå på omgang, dvs. gudstjeneste på julaften i Todalen annenhvert år, og det samme i Stangvik annenhvert år. Da måtte og Høytidsgudstjenesten 1. juledag rotere tilsvarende. Konklusjonen ble at dagens ordning er så innarbeidet, at det etter all sannsynlighet ville bli et upopulært forslag i begge sokn. Dermed ble diskusjonen lagt død.

Vi ønsker alle velkomne til Nordvik forsamlingshus søndag den 18. desember!

Publisert: 15. desember 2011, 13:49