Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Gudstjeneste på Nordvik

Sverre Kjølstad, tekst og foto Sundag 15. desember 2019

Det er en gammel tradisjon å arrangere gudstjeneste i Nordvik Forsamlingshus 3. eller 4. søndag i advent. I år kommer julekvelden på tirsdag, og da vart det valgt å legge gudstjenesten til 3. søndag i advent. På grunn av  prestemangel var det lenge uvisst om det vart gudstjeneste i år, men heldigvis klarte prost Grutle og overtale Torbjørn Brøske om å komme til Nordvik.

Det er mange barn på Nordvik og de deltok i salmesangen under gudstjenesten, sammen med Torbjørn Brøske som var prest vikar i dag. Foto: Sverre Kjølstad

Torbjørn hadde forbered seg godt med å få med seg barna til å øve inn julesanger og tenning av lys dagen i forveien. For tiden er det nokså mange barn på Nordvik, når en ser på det totale folketallet. De fleste barna stilte villig opp og satte sitt preg på en koselig gudstjeneste. Siden så mange barn deltok fulgte også foreldrene med, og det førte til stor deltakelse på denne gudstjenesten. Som vanlig var det “kirkekaffe” til slutt, noe som er sosialt og trivelig.

Rundt bordene var det kaffeservering etter gudstjenesten. Foto: Sverre Kjølstad

Det var bra oppmøte på gudstjenesten i Nordvik forsamlingshus – etterpå var det «kirkekaffe». Foto: Sverre Kjølstad.

Tekst til bilder: Bilde 0025, barna tenner lys. Bilde 0028, barna synger julesanger. Bilde 31 og 32, fra kaffebordene

Publisert: 15. desember 2019, 16:11