Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Gripande kveld ilag med konfirmantane

Bjørn Gunnar Ansnes Torsdag 20. april 2023

Konfirmasjonen nærmar seg, og før sjølve dagen, blir konfirmantane samla til samtalegudsteneste, der dei har sentrale oppgåver. Tysdag 18. april var konfirmantane i Åsskard, Todalen og Stangvik samla til samtalegudsteneste i Åsskard kyrkje, og dei som var der, fekk ei fin oppleving!

Jomfru Maria og engelen. Foto: Rannveig Brøske

Konfirmantane si framføring av «Sju akter frå Jesu liv», var hovudbolken i gudstenesta, der konfirmantane i sine kvite kapper, med enkle rekvisita, iscenesette livet til Jesus, frå Maria fekk beskjed frå engelen om å bli mor – til Jesus sto opp frå dei døde.

Jesus som 12 åring i tempelet. Foto: Rannveig Brøske

Vi fekk oppleve Jesus som 12-åring i tempelet, Den bortkomne sonen, Jesu møte med Sakkeus,

Den bortkomne sonen. Foto: Rannveig Brøske

Det siste måltidet skjærtorsdag, Krossfestinga og Oppstoda. 

Jesu møte med sakkeus. Foto: Rannveig Brøske

Torbjørn Brøske heldt andakt der han framheva Jesu sin måte å møte folket på. 

Det siste måltidet skjærtorsdag. Foto: Rannveig Brøske

Gudstenesta var regissert og gjennomført av prest Torbjørn Brøske, organist Bernt G Bøe og klokkar Randi Vetleseter Bøe.

Jesus vart krossfest. Foto: Rannveig Brøske

Kvelden vart avslutta med servering i kyrkjestova der Kari Årnes og Inger Lise Heggem, som så ofte før, hadde ordna med kyrkjekaffe.

Ved krossen stod Jesu mor og gret. Foto: Rannveig Brøske

Takk til konfirmantane for ein givande og triveleg kveld! Takk også til Rannveig Brøske for foto og informasjon frå samtalegudstenesta. 

«Nei, det trengst ingen blomster til graven». Foto: Rannveig Brøske

Publisert: 20. april 2023, 08:00