Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Godt utført elevarbeid på kvilebu til Kavlvegen kultursti

Bjørn Gunnar Ansnes Sundag 6. desember 2020

Frå prosjektleiar for Kavlvegen tursti, Anne Lise With Wullum, har vi fått ein rapport som fortel om arbeidet med å bygge ei lafta kvilebu på Åsen bygdemuseum. Dette var eit prosjekt byggteknikklinja ved Surnadal videregåande skule, saman med faglærar Johan Almås og tradisjonshandverkar Torgeir Leivdal, skulle  gjennomføre og ferdigstille våren 2020. Men så kom Koronaen og prosjektet kunne ikkje fullførast på grunn av at samfunnet vart stengt ned frå midten av mars. Difor er det Åsen bygdemuseum, der lærebedrifta Husasnotra ved Geitbåtmuseet Nordmøre Museum som har teke over arbeidet med å fullføre kvilebua. Onsdag var byggteknikklinja ved Surnadal vgs. på Åsen for å sjå på framdrifta i prosjektet, så om dei ikkje fekk fullføre prosjektet sjølv, så følger dei ivrig med på arbeidet som blir gjort. Tømmeret til kvilebua kjem frå Svinvika. 

 

Kvilebua på Åsen bygdemuseum tek form. Foto: Anne Lise W. Wullum

Nedanfor kan du lese rapporten frå With Wullum: 

«Ein triveleg plass å ete turmaten sin på er viktig for både store og små.

Til Kavlvegen kultursti blir det no bygd ei flott kvilebu. Kavlvegen kultursti har formidlingsaktivitet og overføring av tradisjonskunnskap som ein viktig kjerne. I fjor deltok både lokale grunnskuleelevar og bachelorstudentar frå NTNU i ulike tradisjonsborne arbeidsprosessar i regi av prosjektet.

I år er det elevar frå byggteknikk ved Surnadal vidaregåande skule som har vore involvert. Kvilebua blir bygd på gamlemåten med tradisjonell lafting for hand. Stokkane er av gild furu som er henta ut frå Svinvik-garden. Saman med faglærar Johan Almås og tradisjonshandverkar Torgeir Leivdal la elevane ned ein stor innsats før landet stengte ned grunna korona. På grunn av stengte skular mista elevane den tilmålte tida dei hadde i undervisningsplana si i vår til å bli med på sette opp laftet.

Å ta vare på gammal byggeskikk er viktig. Foto: Anne Lise W. Wullum

Denne hausten var det ikkje tidsrom i elevane si læringstid på skulen til å arbeide med kvilebua. For å sikre tømmer og framdrift, vart arbeidet flytta til Åsen bygdemuseum kor lærebedrifta Husasnotra ved Geitbåtmuseet Nordmøre Museum no arbeider vidare med laftinga. 

Elevane kom denne veka på ei kort befaring på Åsen for å sjå byggverket ta form. Det var frykteleg synd at dei gjekk glipp av denne delen av arbeidet, men det kjem ei ny mulegheit etter endt eksamen til våren. Planen er at elevar frå byggteknikk skal få vere med å sette opp kvilebua når konstruksjonen skal flyttast og settast opp ved Lomtjønna i året som kjem.

 – Det er ingenting elevane set meir pris på enn å få vere med og arbeide utandørs og bygge noko ferdig, seier lærar Johan Almås. Elevane fekk også mykje skryt av Torgeir Leivdal. – Det er eit godt stykke arbeid elevane har gjort.

– Blemmane i hendene våre har grodd sidan sist, bemerka ein av elevane tørt. Han sikta til påkjenninga i nevane etter all barkinga med øks.

Kvilebua med benkar og grillplass blir ein formidlingsarena med informasjonstavler som fortel om bygginga av både den nye og den gamle kavlvegen, om historisk jakt og dyreliv i Trollheimen, om Surnadal i middelalderen og lokal handverkstradisjon. For ettertida vil vi henge opp ei takketavle på veggen i kvilebua med namn på lokale elevar og bidragsytarar. Det blir ekstra stas å kunne kjenne att namn på lokale personar for besøkande i framtida». 

Det var ein interessert gjeng som var på Åsen bygdemuseum onsdag. Foto: Anne Lise W. Wullum

Publisert: 6. desember 2020, 08:00