Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Godt oppmøte på årsmøtet i historielaget

Dordi Jorunn Halle Fredag 1. april 2016

Siste kvelden i mars heldt Todalen historielag årsmøte i Ungdomshuset med god deltaking, heile 32 medlemer var møtt fram.

Årsmeldinga syner at historielaget har god aktivitet. I 2015 hadde laget to kulturvandringar, ei på Kårvatn og ei etter den gamle kløvstien frå Todalshaugen til Hjellnes. I januar var det ope møte med kåseri av Gunnvald Bøe der temaet var gamle ord og uttrykk og i november bokslepp for «Årsskrift 2015». På båe tilstellingane  vart det også vist historiske bilete, og alle arrangementa har hatt riktig godt oppmøte. Medlemstalet i laget er 171, og økonomien er god. Medlemskontingenten er framleis 200 kroner for enkeltmedlemer og familiemedlemskap kostar 250 kroner, årsskrift er inkludert i kontingenten.

Valet gjekk greitt. Leiar John Moe tok attval, og i styret har han med seg: Wenche Kvendset, Svein Åge Saksen, Sven Olav Svinvik og Dordi Jorunn Halle, varamedlemer er Marit Sanden Søyset og Ragnar Halle (ny). Varamedlemene deltek aktivt i styrearbeidet.

IMG_7974

Sidsel Kalseth Heimlund fekk takk og blomster med John Moe. Foto: Dordi J. H.

John Moe avslutta årsmøtet med å takke Sidsel Kalseth Heimlund for stor innsats og godt arbeid for historielaget gjennom mange år.

Etter årsmøtet var det underhaldning og kveldsmat. Filmen «Polsdans frå Nordmøre i tradisjon frå Todalen» vart vist fram. Filmen vart innspela i Todalen i 1972 og 1974 med dansarar frå Todalen og med Leif Halse og John Røen som spelemenn. Interessant å sjå dansen og høyre musikken, men ikkje minst kjekt å sjå folket. Dei fleste av deltakarane i filmen er no borte, berre fire lever no.

12043069_610997865708615_3293413762581567929_n[1]

Dette biletet er frå innspelinga av polsdansfilmen i 1974. Frå venstre ser vi Reidun Husby Romuld, Narve Talgø, Maren Ansnes, Anders Ansnes, Lars Husby, Olina Halle, Ingebrigt Husby, Marit Heggøy, Erik Ansnes, Randi Ramsøy, Peder Øyen, Lisbet Halle, Margit Bruset, Knut Steinar Redalen. Fremst: Leif Halse og John Røen. Foto: Arkivet til Todalen historielag.

IMG_4708

Desse tre var med og dansa polsdans i 1974 og stilte også på årsmøtet! Frå venstre Maren Ansnes, Narve Talgø og Olina Halle. Foto: Dordi J.H.

«Skannarpatrulja» i historielaget, Ingri Bruset og Ragnhild Ansnes Moe, viste så ein interessant biletserie over temaet bruer i Todalen. Takka vere Ragnhild og Ingri har historielaget no eit stort og verdifullt biletarkiv.

Siste post på programmet var at John Moe viste film frå storflaumen i august 2003, dramatiske dagar og uhyggelege minne, men det gjekk godt da flaumen ikkje gjekk ut over liv og helse.

Eit godt årsmøte og ein interessant kveld, og leiaren avslutta med å takke for oppmøtet og ønske alle vel heim.

IMG_7981

Kveldsmat. Her er det Gudmund K. Kvendset, Sven Olav Svinvik, Johan K. Ørsal og Lovise Jørgensen som forsyner seg. Foto: Dordi J.H.

Publisert: 1. april 2016, 00:42