Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene
Godt mot, Todalen, svar på søknader

Godt mot, Todalen, svar på søknader

Godt mot, Todalen! Fredag 27. januar 2012

Ut i frå våre mål for prosjektet Godt mot, Todalen og retningslinjer frå Fylkesmannen si landbruksavdeling, er søknadane vurderte.
Svar på søknaden er no klar, og vil vera søkarane i hende neste veke.  Vi beklagar at det har teke lang tid frå søknadsfrist til svar.
Bygdemobiliseringsprosjektet Godt mot, Todalen har frist til  1.juni 2012, og siste årsrapport blir langt ut på todalen.no når den er godkjent.

Publisert: 27. januar 2012, 17:55