Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Gjennomfører årsmøte i Todalen.no

Elinor Bolme Tysdag 5. mai 2020

Styret i todalen.no har vedtatt at utsett årsmøte blir avholdt i Todalen Ungdomshus, onsdag 13. mai 2020, kl. 19-20. Her blir det i tråd med alle smittevernsreglar og dialog med kommuneoverlege Buan god avstand mellom dei frammøtte, antibac, inga servering og digital framvisning av alle dokument. -Eit årsmøte i Todalen.no har aldri samla meir enn 15 deltakarar, så gjennomføring vil gå både effektivt og i trygge rammer, forsikrer styreleiar Stig Husby.

Saklista er som tidlegare annonsert:

 1. Godkjenning av innkallinga (med nedtegnelse av oppmøtte medlemmer)
 2. Godkjenning av styrets forslag til årsmelding og årsregnskap
 3. Fastsetting av medlemskontingent for 2021
 4. Valg:
 • Ein representant til å signere møteprotokoll
 • Styreleiar for eitt år
 • 2 styremedlemmer for to år
 • Revisor for 2020
 • Medlem til valgkomitén for 2 år
 1. Behandling av sak(er) som medlemmer har krevd å få behandla
 2. Gjennomgang av statistikk og orientering om små og store hendingar i 2019

Etter årsmøtet (ca kl 20) blir det som tidligere nemnt eit enkelt infomøte for å rekruttere nye skribenter på nettstaden. Styret oppfordrar kandidatar som har lyst til å høyre meir om kva som skal til for å bli ein redaktør/bidragsytar på nettstaden om å møte opp for ein gjennomgang.

Les mer om det her: Behov for fleire redaktørar

Publisert: 5. mai 2020, 19:37