Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene
FRI FERDSEL!!!!

FRI FERDSEL!!!!

Elinor Bolme Tysdag 8. oktober 2013

Da kan vi meddele at vegen inn til Todalen, forbi rassraden no er åpna for fri ferdsel heile døgnet, utan nevneverdig ventetid. Denne gladnyheita er det Nils Erling Skålvik i Statens Vegvesen som meddeler oss på telefon frå rasstaden. Han er i området i dag fordi Betongrenovering er venta med ei kjempestor kran for å starte med sikringsarbeidet i rasområdet.

Betongrenovering har tidlegare i dag ankommet Todalen med deler av sitt utstyr for å starte jobben med å sette opp eit 6 meter høgt nettingjerde på øversida av vegen. Eit av dei størst dimensjonerte gjerda for silke tilfeller. Dette arbeidet vil ta i opp i mot 8-9 veker anslår Skålvik. Vi kjem tilbake meir om dette arbeidet undervegs.

Fartsgrensa vil fortsatt bli 30 km/t forbi anleggsområdet, men no med ein fri kjøyrebane. Denne blir ganske brei, med utvida møteplassar. Vis hensyn og ta tida til hjelp er fortsatt Statens Vegvesen si anbefaling.

Publisert: 8. oktober 2013, 13:02