Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Fredag og laurdag blir det sal av fastelavnsris.

Dordi Jorunn Halle Onsdag 27. februar 2019

Førstkomande søndag, 3. mars, er det fastelavn, og til fastelavnssøndag skal det etter tradisjonen pyntast med fastelavnsris. Todalen sanitetsforening vil selje pynta ris fredag 1. og laurdag 2. mars framfor Hals. Sal av fastelavnsris er ei viktig inntektskjelde for Norske Kvinners Sanitetsforening både lokalt og sentralt. Mykje av pengane som kjem inn, blir mellom anna brukt til forskning på kvinnehelse. NKS gir kvart år heile 10 – 12 millionar kroner til forskning!

Sanitetsforeiningane har seld fastelavnsris sidan 1946, og inntekta har også vore til god hjelp i lokalsamfunnet. Som døme kan det nemnast at Sanitetsforeniga i Todalen hadde sjukepleiarar som kom rundt i heimane for å stelle sjuke, og dei hadde utlån av hjelpemiddel til sjukestell og barnestell. Dei støtta tannhelseordning for skulelevane på 1950-talet. Så inntektene frå sal av fastelavnsris har kome og kjem til nytte både lokalt og sentralt.

Her er utdrag av pressemelding frå Sanitetskvinnene ved generalsekretær Grete Herlofson:

PRESSEMELDING:

Norske Kvinners Sanitetsforening er Norges største kvinneorganisasjon med 41.000 medlemmer. I 123 år har organisasjonen satt fokus på å bedre kvinners helse og livsvilkår.

Fjær for forskning!

– Kjøper du et fastelavnsris får du ikke bare et hyggelig vårtegn inn i stuen, du støtter samtidig viktig forskningsarbeid, sier generalsekretær Grete Herlofson.

Nordmenn kjøper hvert år fastelavnsris for 10-12 millioner kroner. I år er det 73. året Sanitetskvinnene selger ris for å skaffe inntekter til lokalt samfunnsnyttig arbeid og forskning på kvinnehelse og typiske kvinnesykdommer.

Det selges fastelavnsris til flere tusen norske hjem hvert år, og vi håper at så mange som mulig vil gi et ris til noen som fortjener det, om ikke annet, for å hjelpe oss hjelpe andre.

– Salg av fastelavnsris er en av Sanitetskvinnenes mest verdifulle inntektskilde. Pengene går hovedsakelig til å sikre likeverdig helsetjenester for kvinner i Norge, sier generalsekretær Grete Herlofson.

All inntekt fra fastelavnsrisene gjør at landets 650 sanitetsforeninger er i stand til å gi betydelige midler til både gode tiltak i ditt lokalmiljø og til organisasjonens forskningsarbeid. Hvert år finansierer Sanitetskvinnene forskning for 10-12 millioner kroner, takket være inntekter fra fastelavnsriset. Disse midlene går til forskning som bidrar til å tette hull om livsviktig kunnskap om kvinners helse og liv.

 – Vi vet at det er forskjell på menn og kvinners helse. I forskning er mannen norm. Det gjør vi noe med, sier Herlofson.

Historisk velferd i fjær
Fastelavnsriset er et tradisjonsrikt vårtegn som sikrer livsviktig kunnskap. For å bygge velferdssamfunnet vi i dag kjenner, trengte Sanitetskvinnene inntekter. I 1946 ble det første fargerike fastelavnsriset solgt. I etterkrigsårene var det nok av udekkede helse- og velferdsoppgaver å ta tak i. Og Sanitetskvinnenes innsats trengs fortsatt.

– Fastelavnssøndag kan du gi «ris» til en som fortjener det, samtidig som du bidrar i dugnaden for bedre helse og et likeverdig samfunn, avslutter Herlofson.

 

Publisert: 27. februar 2019, 23:47