Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Forsøk på gruvedrift i Neådalen/Storlidalen?

Jon Olav Ørsal Tysdag 15. oktober 2019

Todalen historielag har fått en interessant henvendelse fra Harald Taagvold i Oppdal, som lurer på om det er noen som har kjennskap til at det har foregått skjerping/muting i området innerst i Neådalen, men på Oppdalsiden av fylkes-/kommunegrensen.  Stedet er vist med et kryss på vedlagte kart, og i tillegg har Taagvold sendt med flere bilder som er vist nedenfor. 

Taagvold skriver i e-posten: «Jeg sender noen bilder vedlagt fra lokaliteten, vest-nordvest for Storbekkhø og et kart. Det er skutt ut ei grøft på 2-3 meters lengde, 1m brei og 1,5m høgde. Det ligger også en liten skeidehaug av kromittmalm på plassen. De har også gravd ut ei grop noen meter fra den første , men den er delvis rast sammen.

Skjerpet ligger på en liten haug av serpentin og 100m øst for denne i le for nordvesten er det murt opp en liggeplass. Antar det er leirplassen fra den tiden de grov ut forekomsten. Serpentinhaugen ligger i enden av Neådalen på 1240m.oh, rett øst for Fallbekkvatnet.
Jeg har forhørt meg i Storlidalen, men ingen der har hørt om denne aktiviteten eller lest noen beskrivelser som kan stadfeste skjerpet/mutingen. Vindalsgruva i Vindalskammen, like nordvest for Lønset er beskrevet i «Bøgda Vår» 2005, s.57-59. Dette var samme malmtype, kromittmalm, men ingen nevner noen aktivitet så langt vest. Gruva var i drift rundt 1850.

Det var stor aktivitet med muting og skjerping rundt 1840 – 1860, men om dette er fra denne perioden vet jeg jo ikke noe om. Kanskje er det folk fra Todalen, Kårvatn som har vært der?» 

Dersom du har kjennskap til noe i sammenheng med dette, så er det fin om du tar kontakt med John Moe i Todalen historielag eller direkte med Harald Taagvold på Oppdal som her telefon 994 43 769 eller e-mail: taagvold@oppdal.com 

Er dette restene av en «slagghaug»? Foto: Taagvold

Er dette restene etter en «base camp»? foto: Taagvold

Oversiktbilde fra området der aktiviteten har foregått – innerst i Neådalen på Oppdalssiden av kommune/fylkesgrensen. foto: Taagvold

Publisert: 15. oktober 2019, 09:21