Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Forlet Rauma, til fordel for Noregs minste nasjonalpark

Elinor Bolme Fredag 21. februar 2014

Brit Grønmyr, oppvakse i Steinarstua er kjent for dei fleste av oss som ei naturglad og turorientert dame. For fire dagar sidan sa ho opp jobben sin som mjløvernleiar i Rauma kommune til fordel for ei nyoppretta stilling som nasjonalparkforvaltar i Møysalen Nasjonalpark i Nordland. Her vil ho blandt anna vera sekretær for nasjonalparkstyret som vart oppretta av miljøverdepartementet våren 2013 med ordførarane i kommunane Hadsel, Lødingen, Sortland og Vågan saman med ein representant frå Nordland fylkeskommune og ein frå Sametinget. Dei er frå departementet pålagt å ta ansvar for å ivareta dei unike naturverdiane i Møysalen nasjonalpark, Møysalen landskapsvernområde og Svellingsflaket landskapsvernområde med dyrelivsfreding. Og Brit er så heldig å få lov til å ta del i dette arbeidet, både som nasjonalparkforvaltar og landskapsforvaltar for Møysalen og Svellingsflaket landskapsverneområde.

Ho startar i stillinga 2.juni med kontorplass i Hennes i Hadsel kommune, og har allereie starta husjakta kan ho fortelje. -Det blir nok ein gong litt vemodig å skifte beite, men det går seg vel til denne gongen også. Men om mor er enig er ei anna historie…

 

moysalen1

FAKTA OM OMRÅDET, hentet fra Møysalen Nasjonalparksenter si nettside:Møysalen (1262 m.o.h.) ligger på Norges største øy, Hinnøya.

Fjellet er det høyeste i Vesterålen og Lofoten. Det nest høyeste på ei øy langs norskekysten, bare slått av Langlitinden ( 1276 m.o.h.) som ligger på øya Andørja i Troms fylke.

Kommunegrensa mellom Lødingen og Sortland går over Møysalen, mens Hadsel kommune når et stykke opp mot toppen.

Navnet Møysalen knytter seg til den karakteristiske formen på fjellmassivet.
Rett sør for selve toppen ligger de mindre toppene Lille Møya og Store Møya.
I sagnet om Møysalen fortelles at dette er to trolljenter som ble til stein.
Selve toppen er enten de to møyenes ridesal eller taket på møyenes bolig, salen.

Toppen av Møysalen er delvis dekket av en isbre. Isen ligger mellom Nordtoppen og Sørtoppen.

I 2003 ble Møysalen nasjonalpark og Møysalen landskapsverneområde opprettet.

Parken ble opprettet for å:

  1. Bevare kystalpint landskap
  2. Ta vare på det biologiske mangfoldet med økosystem, arter og bestander
  3. Sikre kulturminner mot skader og ødeleggelser

Parken dekker 51 km2 og er en av Norges minste nasjonalparker.
Landskapsverneområdet grenser til nasjonalparken, og har et areal på 67 km2.

Av dette er 7 km2 sjøareal. 
Til sammen utgjør disse områdene 118,5 km2.

Først publisert: 21. februar 2014, 05:00 - Sist oppdatert: 24. desember 2016, 08:59