Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene
Fin utvikling for Todalen.no

Fin utvikling for Todalen.no

Jon Olav Ørsal Torsdag 1. november 2012

Redaksjonen for Todalen.no er godt nøgd med besøket på nettstaden. Hittil i år har vi hatt over 238 000, som er ei auking på over 28%. Antal sidevisningar i 2012 kjem til å passere 500000 i løpet av helga, og antal forskjellige besøkande er så langt i år på over 32000 – også ei auke på heile 34%.  

I september og oktober er nok  besøkstala prega av at serveren har vore nede tilsaman 3 døgn, men likevel har vi oppnådd 21000 i september og godt 22000 besøk i oktober, som gir godt over 20 prosent auke samanlikna med 2011. Best besøkt i oktober var saka om hjorten – «Na karn med håinn» med mesta 600 visningar. Andre saker med godt besøk  er dagens bilde, saka om «Storelgen» og sjølvsagt det stor 100-årsjubileet som berre så vidt kom i gang i slutten av oktober.

Vi i redaksjonen er  som sagt veldig god nøgd med utviklinga, og vi ser da også at stadig fleire kjem med både som som ordinære medlemar og som private støttemedlemar. Vi rettar også ein stor takk til alle som har sendt oss bilder og saker, og som har kome med gode og aktuelle tips. Fortsett med det, for det hjelper oss å halde nettsida meir aktuell.

Publisert: 1. november 2012, 23:47