Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

FAU aksjonerer mot nedlegging av Todalen skule

Elinor Bolme Måndag 9. november 2015

Foreldreutvalget ved Todalen skule har i følge NRK Møre og Romsdal si nettside skreve eit brev til alle representantane i kommunestyret der dei reagerer på saksgangen vedrørande forslag om å leggje ned Todalen skule frå hausten 2016. Dette er grunngjeve ved at kommunen ikkje kan gjere endringar i skulestrukturen i forbindelse med budsjettbehandlingane, men at det må fremmast ei eiga nedleggjingssak.

I følge NRK M&R er det innkalla til folkemøte torsdag 19. november på Todalen skule.

Les heile saka her: Protesterer mot skolenedlegging

 

Publisert: 9. november 2015, 15:46