Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Farleg å bevege seg inn på fabrikkområdet på Talgø

Jon Olav Ørsal Måndag 8. juli 2024

Michal Heimlund, som er dageleg leiar ved Talgø Bygg AS, minner om at det kan være forbundet med stor fare å bevege seg inn på industriområdet attafor fabrikken på Kvendset. -Vi har eit stort ansvar for å handtere strenge HMS-reglar både inne i fabrikken og utafor på den utandørs lagerplassen.  Derfor er adkomstvegen steng med ein bom, og skiltinga skal ikkje være til å misforstå: «Industriområde: Uvedkommende ingen adgang«.

Det er mykje trafikk med gaffeltruckar med pallelast – det kan oppstå farlege situasjonar dersom dei gjer brå bevegelsar. Foto Jon Olav Ørsal

HMS-reglemanget skal være med og hindre at det skjer ulykker, og påbyr mellom anna bruk av verneutstyr og for godt synlege klede eller refleksvestar som har fluoriserande fargar.  Området blir trafikkert med fleire store gaffeltruckar, og det kan være livsfarleg å bevege seg inn på området.  – Dersom ein gaffeltruck må tverrstoppe er det stor sjanse for at materialpaller kan gå overende og skape livsfarlege situasjonar, seier Heimlund.  

Det kan være livsfarleg å klatre på materialpallane og f.eks. leike gjømsel bak pallane. Foto Jon Olav Ørsal

Spesielt er det farleg for barn å klatre på pallane og leke gjemsel rundt om kring pallane, å derfor vil vi oppfordre alle til å halde seg unna lagerområda, spesielt når det er anleggtrafikk med gaffeltruckar og lastebilar på plassen der.   Vi har intensjon om nulltoleranse med tanke på ulykker både på uteområdet og inne, så derfor ber vi om at både store og små følgjer regelverket for bruk av området.  Dette gjelder også gjennomgang mot Bordholmen. 

Her kan det lett oppstå farlege situasjonar, seier Michal Heimlund hos Talgø Bygg. Foto Jon Olav Ørsal

Ben Ivar Fostad har god oversikt i trucken, men det kan fort oppstå farlege situasjonar, seier han. Foto Jon Olav Ørsal

 

Først publisert: 8. juli 2024, 11:19 - Sist oppdatert: 10. juli 2024, 10:27