Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Får straum og breiband ned i jorda

Jon Olav Ørsal Torsdag 30. juni 2022

Dei siste par vekene har det pågått arbeid med å bytte ut luftlinjer med jordkablar i Brusetgrenda og deler av Halagrenda.  Det er Svorka, eller rettare sagt nettselskapet S-Nett som no oppgraderer straum- og breibandsnettet i dette området.

På feriejobb hos S-Nett. Einar Sæterbø og Ørjan Møkkelgjerd sørger for tilkobling av det nye nettet på Bakketun. Einar har feriejobb på 5. året, medan Ørjan er første året. Foto Jon Olav Ørsal

På Brusetsida er det lagt jordkablar frå Brusetkrysset og oppover til Bakketun og vidare til Høyen og Brusethaugen.  På Halasida blir også både straumnettet og breibandsnettet lagt i jorda, frå Haugabu og Halabakkan og innover grenda til Skogstad. Etter at alle kablar er kome på plass, vil det gamle anlegget med luftlinjer bli demontert og fjerna.  

Nye kablar er lagt i jorda frå Brusetbrua og innover til Skogstad. Foto Jon Olav Ørsal

Ny påle i Brusetkrysset. Herfrå er det gravd ned nye jordkablar via Bakketun til Høyem og Brusethaugen. Foto Jon Olav Ørsal

Publisert: 30. juni 2022, 10:37