Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene
Evalueringsmøte etter raset

Evalueringsmøte etter raset

Elinor Bolme Tysdag 17. september 2013

Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Surnadal kommune inviterer tysdag 17. september til eit møte om erfaringsdeling etter skredet og vegstenginga i Todalen. -Evaluering, erfaringsdeling og refleksjon er ein viktig del av all krisehandtering, seier  fylkesmann Lodve Solholm i ei pressemeleding til redaksjonen.

31. juli vart fylkesvegen og straumforsyninga til Todalen øydelagt av skred. Normal straumforsyning vart gjennoppretta i løpet av to døgn. Vegen var stengt i fleire veker, og all transport til og frå Todalen måtte gå med ekstraordinære ferje- og snøggbåtsamband. Situasjonen som oppstod var krevjande – både den akutte innsatsen for å sikre liv og helse, etablering av minimumsløysingar for kraftforsyning og transport, og det litt meir langsiktige arbeidet med transportløysingar fram til vegen kunne opnast igjen. Lodve Solholm meiner viktige samfunnsfunksjonar og tenester ikkje kunne blitt gjenoppretta vesentleg raskare.

-Det er vår klare oppfatning at situasjonen i Todalen vart handtert på ein systematisk, effektiv og god måte. Ikkje desto mindre, det er viktig at erfaringar også frå slike hendingar vert gjennomgåtte, delte, drøfta og tekne vare på. I ein slik samanheng er det også godt håp om å finne forbetringspotensial og nye mål å strekkje seg etter, seier Solholm.

I møtet deltek representantar for dei viktigaste offentlege aktørane som deltok i hendinga.

Møtet er ope for media. Det blir ikkje lagt opp til fellesbrief for media, men deltakarane vert oppmoda til å vere tilgjengelege for media etter møtet.

Møtet er lagt til kommunehuset på Skei, frå kl. 1200 til om lag kl. 1500.


Publisert: 17. september 2013, 07:03