Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Endringer i vannstand og vannføring i Toåa

Elinor Bolme Torsdag 23. august 2018

TrønderEnergi utfører for tida anleggsarbeid i Driva kraftverk. Tilløpstunnelen skal tømmas og kraftverket midlertidig stoppas. Regulerte bekkar og elver vil derfor bli midlertidig leda i sine opprinnelege elveløp. Dette vil derfor medføre endringer i vannstanden og vannføringa i Gjevilvatnet, Dørumselv, Vekveelv, Tovatna, Toåa, Ångårdsvatnet, Dalsvatnet, Lonbekken, Storbekken, og Driva i perioden 24.8.18 – 26.10.18 melder TrønderEnergi.

For Todalen blir dermed Toåa berørt med at vannstanden i Tovatna skal ned på eit så lågt nivå som mulig, dvs. ned mot LRV (laveste regulerte vannstand). Det er så langt ned vannstanden kan senkes ihht. gjeldende konsesjon.

Om det i perioden 24.08.18 – 26.10.18 blir store nedbørsmengder vil det derfor kunne bli overløp på dammen i Tovatna.

Publisert: 23. august 2018, 17:32