Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Else fikk Kleivaprisen….

Jon Olav Ørsal Laurdag 26. mai 2018

Vårsøghelga er god i gang, og laurdag kveld var det Kleivakvelden som stod på det rikhaldige programmet.  Ein av programpostane som det er knytt stor spenning til er utdeling av Kleivaprisen. I år var det politimester Ingar Bøen som hadde æren av å dele ut prisen, og jammen hadde komiteen funne ein verdig prismottakar!

Frå Driva.no har vi saksa omtalen av utdelinga og begrunninga for tildelinga:

«Energibomben Else Brandvoll Andresen får årets Kleivapris. Andresen er tidligere varaordfører og mangeårig lokal- og fylkespoiltiker. Nå jobber hun frivillig med integrering av flyktninger gjennom Folkeakademiet i Surnadal. Hver mandag 40 uker i året står hun for språkkafe der flyktninger og utenlandske arbeidsinvandrere får mulighet til å praktisere norsk. I tillegg er hun øvingskjørelærer for flyktinger.
Det var politimester Ingar Bøen i Møre og Romsdal som delte ut prisen. Han skrøt uhemmet av Kleivakvelden.
Dette er resten av begrunnelsen for tildelingen:
Årets Kleivaprisvinner er full av energi, og har mange jern i ilden. Forslagstillerne beskriver prisvinneren på denne måten:
Godhjertet og kunnskapsrik, genuint interessert i mennesker og dyr, og har vært engasjert i lokalsamfunnet siden vedkommende kom til bygda.
Dette engasjementet har vist seg på den politiske arena; vedkommende har vært politisk aktiv i mange år, og har ikke vært redd for å ytre egne meninger.
Utenfor den politiske sfære så er det kultur som står prisvinnerens hjerte nærmest, med et spesielt fokus på sang og frivillig arbeid. I de siste åra så har mye av fokuset vært rettet mot inkluderingsarbeid.
Hun er primus motor for oppstart og drift av språkkafeen hver mandag. Formålet med kafeen er at flyktninger og lokalbefolkningen skal ha en møteplass, der blant annet eksterne aktører blir invitert for å holde ulike foredrag. I tillegg arrangerer hun aktiviteter som skiturer og fisketurer for de som vil være med.
Hun bruker mye av sin tid til kjøreopplæring for flyktninger. I forbindelse med kjøreopplæringen, synes hun også at det er viktig at flyktningene lærer å snakke norsk og er fokusert på å ha gode samtaler mens de kjører.
Hun er en lojal og engasjert lagspiller og blir beskrevet som «en fargeklatt i bygda vår».»

 

Publisert: 26. mai 2018, 21:41