Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Måndag: Hugs ekstraordinært årsmøte i Todalen I.L.

Jon Olav Ørsal Laurdag 5. mai 2018

Det ser kanskje dramatisk ut når det blir kalla inn til ekstraordinært årsmøte i Todalen i.L., men det er ingen dramatikk i dette, seier leiar Nils Ove Bruset. Det er to saker på agendaen, og begge vart utsett på det ordinære årsmøtet da det var ønske om ei grundigare førebuing av sakene.  Det ekstraordinære årsmøtet er lagt til Todalen ungdomshus måndag 7. mai kl 20.

Disse sakene står på agendaen:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder, referent og to for signering av protokoll
  3. Godkjenning av organisjasjonsplan
  4. Vedtekter/lovnorm for Todalen IL

Vi har lagt ut link, slik at lovnormen kan lastast ned for den som vil.   Nedafor har vi og lagt ut plakaten med innkalling til møtet.

Publisert: 5. mai 2018, 17:00