Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Draumen om eit småbruk kan realiserast!

Jon Olav Ørsal Onsdag 23. juli 2014

I Smålandsgrenda i Todalen er eit småbruk, eller nærare bestemt Midtbø («Stuå» i daglegtale)  til sals. På nettsida til Notar er eigedomen lagt ut for sal.

Eigedomen har ein takst på 1,1 mill og består av våningshus, fjøs, eldhus og garasje. Buarealet er på 199 m2, der primærrom utgjer 120 m2. Onsdag 23. juli er det felles visning i tidsrommet 16 til 18. Meir informasjon finn du på nettsida til Notar om saka.

Publisert: 23. juli 2014, 06:36