Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Dobbel heder til Johannen J. Vaag

Tekst Lars Indreiten - foto Lars Jostein Bævre. Torsdag 16. november 2023

Under et medlemsmøte i Nordmøre forsvarsforening i Surnadal 15.11.23, ble mangeårige medlem i foreningen, Johannes J. Vaag, tildelt to høye utmerkelser. – Som en ivrig utøver av militær idrett ble Vaag overrakt en hedersbevisning for å ha oppnådd NROF-kruset 40 ganger. Kruset utdeles av Norges Reservistforbund (NROF) og omfatter krav som må være oppnådd i en rekke forskjellige øvelser som skyting, infanteriløp, hinderløp m.m.

Leder i Norges Reservistforbund (NROF) avd. Nordmøre, Jan Øyvind Kringstad overrekte hedersbevisning for å ha oppnådd kravet til NROF-kruset 40 ganger. Foto Lars Jostein Bævre

Det er kun 2 andre i landet som har klart kravet til kruset hele 40 ganger. – I sitt 86 år har han også i 2023 klart kravet til kruset for 41 gang. Det var leder i NROF Nordmøre, Jan Øyvind Kringstad, som overrakte hedersbevisningen.

Generalsekretæren i Norges forsvarsforening, Knut Hamre, hadde også tatt turen til Surnadal denne kvelden og hadde med en annen utmerkelse til Johannes J Vaag. – Med i bagasjen hadde han med Norges forsvarsforenings hederstegn som han tildelte Vaag. I statuttene for denne høye utmerkelsen heter det at hederstegnet ble innstiftet for å kunne hedre kvinner og menn som har vist foreningen særlig interesse, eller som har ytet fremragende arbeide til fremme av dens formål.

Det synlege beviset på Forsvarsforeningens hedersteg som ble tildelt Johs J. Vaag. Foto Lars Jostein Bævre

I søknaden som var fremmet av styret i Nordmøre forsvarsforening heter det at Johannes Vaag har vært styremedlem og sekretær i lokalforeningen i hele 25 sammenhengende år og videre tjenestegjort i Heimevernet som befal i 50 år.  – Han har gjort seg særlig bemerket i militæridrett og aktivt vært skytter og tillitsvalgt i Det frivillige Skyttervesen (DFS). Som mangeårig formann for fylkeslaget i Møre og Romsdal av Nasjonalforeningen for folkehelsen, leder i pensjonistforeningen i Surnadal, politisk engasjement som ordfører og mangeårig medlem av kommunestyret i Surnadal har han utvist et stort samfunnsengasjement. – Dette førte til at han fikk i 2003 tildelt Kongens fortjenestemedalje. – På medlemsmøtet der mange av foreningens medlemmer var møtt opp ble hederstegnet utdelt under stående applaus.

Johs var ikke snauere enn at han hadde forberdt en takketale, som her leses opp mens Hamre, og tilhørerne lyttet. Foto Lars Jostein Bævre

Publisert: 16. november 2023, 18:31