Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene
Bru-møte

Bru-møte

Elinor Bolme Torsdag 1. desember 2011

Fra Johan Todalshaug Hals har vi motteke ein epost der han og resten av gruppa som arbeider for brualternativet i staden for Trollheimstunellen inviterer til eit informasjons- og debattmøte på Sunndal kulturhus måndag 5. desember kl 10.00. Han skriv:

«Valg av alternativ for ferjefri forbindelse over overTodalsfjorden er en viktig sak for Todalen, kanskje den viktigste saka for Todalen som samfunn i de kommende år. Vi som arbeider for en alternativ løsning til en tunnel på 9 km, vil kaste lys på de andre mulighetene  som foreligger og skape offentlig debatt om denne viktige saken. Vi ser no at det er en sterk økende interesse for saken på alle hold. Arbeidsgruppa som arbeider for et brualternativ  har derfor m.a. invitert alle ordførerne  i interesseområdet til et informasjons- og debattmøte på Sunndal kulturhus mandag 5. desember kl. 10.00. Også alle andre som  har interesse av denne saka  er  velkomne.»

Plakaten for møtet ser du BRU

Publisert: 1. desember 2011, 14:23