Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Bra resultat i ei lita grend

Sverre Kjølstad Onsdag 16. april 2014

Tidligere har det vært tradisjon ar syforeningen «Nystart» har holdt basar siste tirsdagen før påske. Imidlertid kom de med tilbud om at Nordvik Grendalag kunne overta denne kvelden hvis de ønsket dette. For grendalaget var dette et generøst tilbud siden det som oftest var mye påskegjester som kom på denne basaren, og inntektene pleide og være deretter.

I år kan en vel si at påskegjestene glimret med sitt fravær, men pengene sitter som oftest løst når det arrangeres basar på Nordvik. I tillegg til vanlig basarbord var det åresalg, pilkastog kakeutlodning. Spesielt åresalget er vanligvis populært, og det var mange ganger at salget gjekk så strykende at det ble ikke nok årer på alle som ønsket det.

Det spesielle med denne basaren var at det ble liten fordeling av gevinstene når trekningen kom i gang. Mange gjekk skuffet hjem med dårlig vinnerlykke, mens andre igjen kunne glede seg over både to og tre gevinster. Resultatet ble ca kr 12 000, noe som er høyst akseptabelt for en grend på ca 90 innbyggere med stort og smått.

I morgen er det alternativt seterrenn på Nordviksetrene, som nevn tidligere her på todalen.no: http://todalen.no/seterrennet-2014/

Publisert: 16. april 2014, 21:28