Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene
Bondelagene ønsker mer matproduksjon i Norge

Bondelagene ønsker mer matproduksjon i Norge

Ole Petter Talgø Tysdag 15. mars 2011

Under parolen «Noen må ha beina på jorda» markerte tirsdag formiddag Surnadal Bondelag og Todalen Bondelag budstikkestafetten som Norges Bondelag arrangerer. Etter at stafetten startet i Rindal i går, var det i dag markering i Surnadal. Da viste leder i Surnadal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, nestleder i Todalen Bondelag, Ingebrigt Ramsøy, Mona Rosvold fra Surnadal Kommune og Ola Krangnes fra Surnadal Sparebank at de står sammen i kravene fra Norges Bondelag. Stafetten som skal gå gjennom hele landet avsluttes 12. april med en stormønstring i Oslo, og er knyttet opp mot at regjeringen i vår legger frem ny landbruks- og matmelding.

Budskapet er at i løpet av de neste 20 årene vil det bli 1 millioner flere innbyggere i Norge, og om vi skal opprettholde dagens nivå av egenprodusert mat, må produksjonen opp. Allerede nå produseres det ikke nok mat til mer enn halvparten av kaloribehovet vårt blir dekt. Norges Bondelag krever at dette må økes, og at selvforsyningsgraden må opp. I verden er matvaresituasjonen allerede prekær, og man antar at matproduksjonen i verden må opp minst 70 prosent før 2050.

Landbruket er viktig for Surnadal, og ca. 230 årsverk er i dag direkte relatert til landbruksproduksjon. I tillegg blir det 1-2 arbeidsplasser per årsverk i tilstøtende næringer. Meldingen fra ordfører Mons Otnes på budstikken er «Vi vil ha levende bygder. Da må vi ha et levende landbruk.»

Publisert: 15. mars 2011, 17:10