Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Bindalsbygg – nytt lagerbygg under tak

Jon Olav Ørsal Laurdag 3. desember 2022

Ved Bindalsbygg på Terråk er takstolane på plass, og i neste veke skal det være tett tak på det nye lagerbygget som blir bygd i tilknyting til Byggernbutikken i sentrum.  Dette skal forenkle lagerhaldet og butikkdrifta for oss, seier Adelsten Paulsen som er butikksjef på Byggern Bindal i Terråk. 

Servicebygget i Terråk sentrum – det nye lagerbygget er på enden av servicebygget . No blir inngangspartiet snudd med den felles torgplassen mellom servicebygget og Coop-bygget. Foto Jon Olav Ørsal

Talgø har to avdelingar i Bindal kommune – Bindalsbygg AS som ligg i Terråk sentrum og har eigen Bygger’nbutikk og, medan Bindalslaft AS som ligg på Bindalseidet er eit reint entreprenørselskap og driv både lokalt i Nord Noreg.  Bindalslaft har fått namnet Talgø Agrobygg AS og har sin spesiale på landbruksbygg som det ligg i namnet.  Etter kvart vil nok entreprenørverksemda i Bindal bli samla i dette selskapet, seier Tor Harald Heimsnes som er dagleg leiar i selskapet.  Da vil Bindalsbygg i større grad reindyrke butikkdrifta. I dag har dei to selskapa rundt 30 mill. i omsetning, og har eit tjuetals tilsette kvar.  

Maria Holm i Bindal blomster og begravelsesbyrå. Ein flott blomsterbutikk med ein liten kafeteria i tilknyting. Foto jon Olav Ørsal

Servicebygget som no er på knappe 1400 m2 får no eit lagertilbygg på 627 m2 – tilsaman ei golvflate på vel 2000 m2, der Bygger’nbutikken er største leietakar.  På det resterande arealet er det blomsterbutikk/kafeteria, frisørsalon, fysikalsk institutt og rekneskapskontor.  Det siste året har det vore stor byggeverksemd i servicebygget, men når lagerbygget snart er ferdigstillt og finpussen på resten er gjort unna så blir det fullt kjør igjen, seier Adelsten Paulsen.   

Dagleg leiar i Talgø Agrobygg (tidlegare Bindalslaft AS) Tor harald Heimsnes og butikksjef Adelsten Paulsen ved Byggern Bindal. blir eit radarpar i Bindal. Foto Jon Olav Ørsal

Konsernsjef Terje Talgø framfor inngangen til Byggernbutikken på Terråk. Foto Jon Olav Ørsal

Ole Bergerud er ein av snekkarane som deltok i bygginga av nytt lager til Byggern Bindal. Foto Jon Olav Ørsal

Johan Arnt Alstad ved Byggern Bindal Foto Jon Olav Ørsal

Eit av dei store prosjekta som nærmar seg fullføring er lagerhallen som er bygd for Bindal kommune – den er på godt og vel 500 m2 – her ser vi sandlageret lengst til høgre i biletet. Foto Jon Olav Ørsal

 

Publisert: 3. desember 2022, 10:00