Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Årsmøte i Todalen sanitetsforening

Dordi Jorunn Halle Sundag 30. januar 2022

Todalen sanitetsforening melder at dei held årsmøte i tysdag 15. februar i Sanitetshuset. 

Årsmøte Todalen sanitetsforening i Todalen sanitetshus, tirsdag, 15.02.2022, kl 18.30

SAKSLISTE
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder
3. Valg av to representanter til å skrive under protokollen
4. Årsmelding
5. Regnskap og budsjett
6. Valg av to delegater til fylkesårsmøtet
7. Innkomne saker
8. Valg

Saker du vil ha opp på årsmøtet, kan du sende til leder Maren Ansnes
maren@pestua-gard.no eller todalen.sanitetsforening@gmail.com innen 01.02.2022.

Medlemmer som vil si ifra seg verv, må sende dette skriftlig til valgnemnda

v/ Anne Helene Halset annehelene@todalen.net

eller Karen Johanne Talgø kjtalgo@gmail.com innen 01.02.2022.

VEL MØTT!

 

Publisert: 30. januar 2022, 14:31