Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Årsmøte i Todalen.no gikk kjapt unna

Jon Olav Ørsal Onsdag 14. mars 2018

Med vanlege årsmøtesaker på agendaen og leiar Stig Husby som ordstyrar gikk årsmøtet i Todalen.no kjapt unna. For andre år på rad har nettstaden eit negativ resultat, men det er ikkje nokon fare på ferde, seier leiaren. No tek styret grep for å snu denne trenden.

Omstrukturering i mediabransjen har gjort at det har vært naudsynt å ta grep dei fleste mediabedriftene for å tilpasse kostnadsnivået til driftsinntektene. For Todalen.no er nok løysinga ein liten prisoppgang, samt å skaffe fleire medlemar, både lag, organisasjonar og bedrifter. I tillegg er det «plass til» betydeleg fleire private støttemedlemar, der det er satsa på ein frivillig kontingent for å lese lokale nyheiter. Dette er iallfall ting som styret må jobbe aktivt med, for å finne løysing på. Valet var også fort unnagjort. Stig Husby tok attval som styreleiar, og attval vart det også for dei andre postane som var på val.

Leiar Stig Husby og nestleiar Jo Gjeldnes – ordstyrar og referent på årsmøtet. Foto. Jon Olav Ørsal

I ein presentasjon kunne årsmøtet følgje utviklinga i Todalen.no – både frå starten i 2009 og for 2017.  Frå den spede start med rundt 25.000 besøkande i 2009 har besøkstala auka til 438.000 i 2017. I denne perioden har nettsida har besøk av heile 433 000 unike besøkande og totalt 2,8 mill. besøk.

Dei fleste besøka på sida kjem nok frå Norge, med heile 92,5 %. Men Todalen.no har også mange lesarar i utlandet, der USA er største nasjon med Nederland, Spania og Sverige på dei neste plassane.  Elles kan vi nemne at heile 59% av trafikken kjem over mobile (smarttelefonar og nettbrett) einingar i 2017 – i start året var dette til samanlikning 0,1 %.

Vinnarbiletet for årets bilete 2017 – «Snart kommer sola» Fotograf Randi Helene Husby

På årsmøtet var det også presentasjon av vinnarbiletet for Årets bilete. I 2017 var det Randi Helene Husby med «Snart kommer sola» som gikk heilt til topps i konkurransen om dagens bilete. Randi Helene var ikkje til stades på møtet, men vil få premien som er ei innramma forstørring av vinnarbiletet.

 

Publisert: 14. mars 2018, 11:00