Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Årsmøte i Todalen Båtforening

Elinor Bolme Tysdag 13. mars 2018

Også Todalen Båtforening gjer seg klar til det årlege årsmøtet. Det blir på Pakkhuset Pub søndag 8. april melder styret:

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Innkalling til årsmøte i Todalen Båtforening. Søndag 8.april kl.1900 på Pakkhuset Pub.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkallingen.
  2. Representanter til å underskrive protokollen.
  3. Årsmelding.
  4. Informasjon om anlegg og drift.
  5. Ventelister på båtplass.
  6. Regnskap.
  7. Innkomne forslag og saker.
  8. Avgifter 2019.
  9. Budsjett.
  10. Valg.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må meldes inn til styret v/formann Bjørn Hauglann før utgangen av mars.

Vi holder medlemsregistret oppdatert, sikrer at faktura, post og annen informasjon når riktig mottaker til rett tid. Det er den enkelte sitt ansvar å melde inn eventuelle adresseendringer.

Todalen Båtforening ønsker alle medlemmene velkommen til årsmøte. Det vil bli servering etter at det formelle med møtet er ferdig.

Vel møtt til årsmøte.

Styret Todalen Båtforening

 

Publisert: 13. mars 2018, 20:24