Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Årsmøte i Stangvik historielag

Sverre Kjølstad Fredag 6. februar 2015

Et 20 talls personer møtte fram da Stangvik Historielag avviklet sitt årsmøte på Stangvik Oppvekstsenter onsdag 4. februar. Leder Einar Grønnes ønsket velkommen, og årsmelding og regnskap ble godkjent uten anmerkninger. Valget gjekk også greit unna, og det ble gjenvalg av hele styret.

I pausen gikk praten rundt borda. Foto: Einar Grønnes

Etter valget var det tid for kaffepause med velsmakende kaker til. Lederen mente redaksjonsnemda for årsskriftet gjør en fantastisk jobb hvert år, og delte ut en liten påskjønnelse til hver. Det var tydelig at hele forsamlingen var enige i dette, og bifalt påskjønnelsen. Lars Steinar Ansnes, Erling Myrbostad og Torbjørn Polden har tidligere gitt ut bok om Kvenndalen, og nå er de i full gang med Søyådalsboka. De tar sikte på at den lanseres til Vårsøghelga. Lars Steinar og Erling ga en grei orientering om arbeidet med boka. Det er et imponerende arbeid de tre herrene gjør med begge de nevnte bøkene, og til alt overmål helt gratis, slik at overskuddet fra boksalget tilfaller historielaget i sin helhet.

Når det gjelder utflukter for inneværende år blir det kulturvandring på Årnes. Tur til Søyådalen etter at boka er kommet ut. 52/17 søndagstur fra Vang til Stangvik i forbindelse med friluftslivets år. Tur til Meisingset, se egen omtale.

StangvikHist 2

Marit Haugen sørga for at det vart litt traktering. Foto: Einar Grønnes

Så ble ordet gitt til Nils Ulvund som ga en fyldig orientering for besøk til Edvard Røkkum på Meisingset. Etter flere alternativ ble det til slutt enighet om å ta turen den 11. april med ferje fra Kvanne kl 1430. Det innhentes pristilbud på minibuss og stor buss, og så får en vurdere om en vil benytte buss eller privatbiler. Her er det anledning til å være med på turen selv om en ikke er medlem av historielaget. Til slutt ga Nils en orientering om restaurering av en smiebelg på gården Ulvund i Ålvundfjord.

Etter valget ser lista over tillitsvalgte for 2015 slik ut etter årsmøtet: 
Leder: Einar Grønnes
Nestleder: Marit Haugen
Sekretær: Anna Ingeborg Nordvik
Kasserer: Rolv Lysø
Styremedlem: Lars Steinar Ansnes
Varamedlemmer: Martinus Ranheim Arild Solenes Revisorer: Oddvar Kvande Anders Nordvik
Valgkomité: Endre Ellevseth (ny), Hallvard Kvande og Anne Nes

Publisert: 6. februar 2015, 10:50