Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Årsmøte i Nordvik grendalag

Sverre Kjølstad Tysdag 3. mars 2020

I overkant av 20 personer møtte fram da Nordvik Grendalag avviklet sitt årsmøte i forsamlingshuset mandag kveld. Leder Karin Åsbø ønsket velkommen, og gjekk rett over på saklisten. Godkjenning av innkalling og sakliste ble vedtatt uten anmerkning, og til ordstyrer og referent ble leder og sekretær valgt. Årsmeldingen ble referert av sekretær Lisabeth Sæterbø, og regnskapet av kasserer Tore Svinvik. Begge godkjent uten bemerkning.

Frå årsmøtet – styrebordet. Fra v. Palmer Vikan, Karin Åsbø, Tore Svinvik, Marit Gjeldnes og Lisabeth Sæterbø. Foto Åsgeir Frydenlund

Så var det tid for valg, og valgkomiteen ved Andreas Bele og Torunn Nordvik hadde gjort en god jobb slik at valget gjekk greit unna. Styret for 2020:

Leder:                         Oddvar Mikkelsen
Nestleder:                   Palmer Vikan
Kasserer:                     Tore Svinvik
Sekretær:                    Tonje Kristin Vikan
Styremedlem:             Kennet Sæterbø
1. varamedlem:          Anna Ingeborg Nordvik
2. varamedlem:          Ola J. Nordvik

Øvrige tillitsvalgte:
Revisorer:                   Karin Åsbø og Sven Olav Svinvik
Valgkomité:                Leder Torunn Nordvik
Medlem:                      Lina Vatn

Neste post på saklisten var friluftsområde nede ved tiltenkt båthavn. Her ble det en del debatt om grendalaget skulle være ansvarlig, eller det var kommunens ansvar i forbindelse med lekeplass til det nye boligfeltet. Resultatet ble nærmere avklaring med kommunen.

Styret velger ansvarlige for forsamlingshuset, som får i oppdrag å vurdere nybygg eller restaurering av eksisterende bygg, samt se på uteområde snarest mulig. Slik det framstår i dag er det nærmest et anleggsområde.

After ski for 2019 ble etterlyst, og styret lovte å innføre det på nytt i 2020.

Årsmøtet ble gjort unna på en time, og da var det tid for kaffeservering og en hyggelig prat til slutt.

Fra årsmøtet, bra oppmøte og stort engasjement på årsmøtet i Nordvik grendalag

Praten gikk lett rundt kaffebordet og mange ting vart lufta. Foto: Åsgeir Frydenlund

Publisert: 3. mars 2020, 07:29