Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Årsmøte i Nordvik Båtforening

Bjørn Gunnar Ansnes Måndag 28. juni 2021

Onsdag 16.juni var det årsmøte i Nordvik Båtforening i Nordvik forsamlingshus. I tillegg til dei vanlege årsmøtesakene, var det ei orientering om planene for ny småbåthamn, som er planlagt nedanfor hyttefeltet på Øygarden. 

Styret i båtforeninga pressenterte dei foreløpige planene og framdriftsplana for den nye småbåthamna. Årsmøtet gav si fulle tilslutning til planene og fremdriftsplana som ligg føre. 

Valet gav følgjande resultat:

  • Leiar: Per P. Gjeldnes, gjenvalt for 1 år
  • Nestleiar: Per E. Gjeldnes, gjenvalt for 2 år
  • Kasserar: John Narve Bugge, gjenvalt for 2 år
  • Sekretær: Magnar Førde, ny for 1 år
  • Styremedlem: Åsgeir Frydenlund, ny for 1 år
  • 1.vara: Ivar Vikan, ny for 2 år
  • 2.vara: Torleif Åheim, ny for 1 år
  • Revisor: Sven Olav Svinvik, gjenvalt for 2 år og Jostein Kvendset, ny for 1 år
  • Valkomite: Palmer Vikan, gjenvalt for 2 år og Tor Rune Polden, gjenvalt for 1 år

Etter den formelle delen av årsmøtet, vart det servert kaffe og twist. 

Først publisert: 28. juni 2021, 05:00 - Sist oppdatert: 29. juni 2021, 06:32