Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene
Årsmøte med navneendring: Todalen Båtforening

Årsmøte med navneendring: Todalen Båtforening

Lars Stensby Sundag 25. mars 2012

Todalen Småbåtforening er nå historie. På årsmøtet Fredag 24. mars ble det vedtatt å endre navn til Todalen Båtforening. Navneendringen vil kanskje ikke bety så mye i det daglige, men er kanskje mer et lite tegn på en revitalisering. Samtidig som navnet ble endret ble også ny logo, tegnet av Line Kvendset, approbert for bruk. Vedtektene ble revidert og noen små endringer ble vedtatt. Båtforeningen har nå et nyrevidert sett med vedtekter som gir oss et godt grunnlag for å drive et andelslag på en ryddig og demokratisk måte. Årsmøtet ble gjennomført på en inkluderende og grundig måte, der alle fikk anledning til å si sin mening, før tydlige vedtak ble gjort ved avstemning.

Alle tilitsvalgte ble gjenvalgt uten motkandidater, og styret består nå som i fjor av:
Leder: Lars Stensby
Sekretær: Rune Moe
Kasserer: Dan Roger Pedersen
Styremedlem: Bjørn Hauglann
Styremedlem: Finn Ranes
Valgkomite: Anders Todalshaug og Nils Øyen
Revisorer: Gudmund I. Kvendset og Anders Talgø

Laget har rimelig god økonomi med en kontantbeholdning som gir et godt grunnlag for løpende drift og vedikehold i året som kommer.
Alle plassene i havna er besatt og det er flere medlemmer på venteliste for båtplass. Det ser ut som sentrumsnære, rimelige båtplasser er et attraktivt tilbud for todalinger og andre. Båtforeningen håper at vår innsats kan bidra til bolyst og glede for bygdas innbyggere og andre.

De viktigste oppgavene fremover blir å sette stand havna etter «Dagmars» herjinger. Dette starter vi med allerede førstkommende lørdag. 31. mars kl 11:00 er det dugnad, der båtfolk og andre inviteres til å rydde vekk tang og rekved slik at det blir adkomst til sjøsettingsrampe og resten av havna. Deretter utover våren skal vi overhale pontonger og bygge opp igjen de to bryggeseksjonene som var utslitte, og som ble revet sist høst. Det blir behov for flere «hendte» hjelpere utover, og det blir flere organiserte dugnader som blir annonsert fortløpende.

Båtforeningen har også behov for en havnesjef som kan passe på anlegget for oss. Vi tilbyr fri båtplass og andre frynsegoder etter avtale. Interesserte kan kontakte foreningens leder for en nærmere samtale.

Her finn du dei nye vedtektene for Todalen Båtforening som PDF.

Publisert: 25. mars 2012, 14:04