Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene
Årsmøte i Nordvik grendalag

Årsmøte i Nordvik grendalag

Sverre Kjølstad - tekst og foto Torsdag 1. mars 2012

 Nordvik grendalag avviklet sitt årsmøte tirsdag kveld den 28. februar, med 14 frammøtte. I tillegg til vanlige årsmøtesaker var Anne Polden kommunens representant for å orientere om skilting i marka, og hvilke muligheter kommunen har til å bidra økonomisk med dette prosjektet. Hun kom også inn på at det kan være flere muligheter for å søke andre instanser om midler. Dette er et ganske omfattende prosjekt med tilrettelegging av bedre veier til de mest aktuelle stedene, blant annet vei for rullestolbrukere fra parkeringsplassen og til Nordviksetra. I første omgang er det skilting til Åsbøsnyta og Nordviksula som har første- prioritet. Samtidig er det også planlagt skilting til gamle kulturminne.

Deretter gikk man over til årsmelding, regnskap og valg. Det nye styret fikk denne sammensettingen:
Leder: Oddvar Mikkelsen (gjenvalg)
Nestleder: Torunn Nordvik (ikke på valg)
Sekretær: Ola Nordvik (gjenvalg)
Kasserer: Sverre Kjølstad (ikke på valg)
Styremedlem: Anna Britt Vikan (ny)
1. varamed. Trond Svinvik (ny)
2. varamed. Ingrid Nordvik (ny)

Publisert: 1. mars 2012, 17:24