Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Årets julegave fra Svorka går til Surnadal Frivilligsentral

Jon Olav Ørsal Torsdag 19. desember 2019

Svorka har i flere år gitt en pengegave til et allmennyttig formål i stedet for julegaver til leverandører og samarbeidspartnere. I 2019 har vi valgt å gi vår gave på kr 10.000.- til Surnadal Frivilligsentral i arbeid med oppstartsfasen etter den offisielle stiftelsen 1.mai i år.

Hva er (FriUng) Surnadal Frivilligsentral?
Frivilligsentralen har utarbeidet en formålsparagraf for å forklare nærmere hva FriUng er, og hva de skal gjøre:
• Surnadal frivilligsentral har som formål å legge forholda til rette for at frivillige lag, organisasjoner, grupper og enkeltpersoner kan yte en frivillig innsats i sitt nærmiljø
• Være et kontaktpunkt for og bindeledd mellom folk og organisasjoner som ønsker å gjøre en frivillig innsats, og mennesker og organisasjoner som trenger bistand i hele kommunen.
• Formidle frivillig hjelp og være en møteplass i nærmiljø og lokalsamfunn.
• Være en idéutvikler, pådriver, og igangsetter av ulike aktiviteter i frivilligsentralen.
• Bidra til å ta vare på ressurser hos enkeltmennesker og lokalsamfunn.
• Frivilligsentralen skal være et supplement til den offentlige virksomheten.

Tilbud FriUng ønsker å legge til rette for:
Tilbud til ungdommer man-tors kl 15.00-18.00, klubbkvelder for ungdom 1-2 kvelder i uka, senior-juniorklubb som tar sikte på å knytte eldre og yngre sammen gjennom fysisk aktivitet, mat og kultur, leksehjelp og datahjelp. Språkkafè er et annet tilbud som kan bringe innbyggere fra flere nasjoner sammen i et uformelt fora.
FriUng skal også legge til rette for samarbeid med ulike frivillige lag og ser mange gode synergier i vårt lokalområde. Eksempler kan være;
• Møteplass på dagtid
• Senioruniversitetet
• Eldre hjelper eldre
• Den kulturelle spaserstokken
• Onsdagsklubben
• Småbarnstreff
En utstyrssentral er også på ønskelisten. Mange Frivilligsentraler i landet har allerede slike, og det er søkt om midler gjennom Gjensidigestiftelsen til dette formålet. Det vil om mulig bli innkjøpt alt fra ski, akebrett, skøyter, telt, soveposer, hengekøyer, truger osv, som alle i Surnadal kan komme og låne gratis.

– Vi er både takknemlige og ydmyke over å få denne gaven fra Svorka, sier daglig leder i Surnadal Frivilligsentral (FriUng) Hilde Staveli Solli. -En slik gave gir oss inspirasjon til det videre arbeidet med etablering av vår frivilligsentral.
Svorka støtter oppbyggingen av aktiviteter og Surnadal Frivilligsentral, og er stolte over å gi et bidrag som de kan bruke i sitt videre arbeid. Vi håper mange ser nytten av å bruke frivilligsentralen i tiden framover.
Riktig god jul.

Publisert: 19. desember 2019, 15:08