Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Arbeidsmiljøprisen 2019 til trepartssamarbeidet i Surnadal kommune

Elinor Bolme Onsdag 3. april 2019

I dag har Surnadal kommune fått den høgthengande arbeidermiljøprisen 2019 på ei tilsteldning på Scandic Alexandra Molde. Dette er ein pris som blir utdelt av Utdanningsforbundet, Fagforbundet og KS i Møre og Romsdal kvart år. Knut Haugen skriv i ei pressemelding på vegne av trepartssamarbeidet i Surnadal kommune at dei er veldig glad for og setter stor pris på at dei har fått Arbeidsmiljøprisen 2019!

Bakgrunnen for at kommunen har fått prisen er «Trepartssamarbeidet» som dei har i Surnadal kommune.

Med «Trepartssamarbeidet» meiner vi det formelle og forpliktande samarbeidet som er inngått mellom politikarar, arbeidstakarar og administrasjonen i kommunen vår. I avtalen er det nedfelt ei felles overordna målsetting om å samarbeide til det beste for Surnadal kommune, alle innbyggjarane våre og dei tilsette. 

I praksis betyr Trepartssamarbeidet at: 

* ved oppretting av arbeidsgrupper, nemnder og utval skal alle tre partane vere rerepresentert, for å sikre god involvering og samhandling 

* vi har felles arrangement for alle tilsette og politikarar kvart år – VI-seminar.

* det er brei deltaking frå alle tre partane på budsjettkonferansen, med over 50 deltakarar hausten 2018, og der det legges stor vekt på å ha ein open prosess med pressa til stades.

* vi har faste møter, minimum to gonger i året, der tema m.a. er aktuelt utviklingsarbeid i kommunen.

* det skal vere tre likeverdige partar som arbeider for å utvikle kommunen, og som utviser respekt og toleranse for kvarandre.

Gjennom trepartssamarbeidet har vi etablert ein kultur for samarbeid, meiningsutveksling og respekt for kvarandre sine roller. Det kan vere diskusjonar og usemje om ulike spørsmål, men det etablerte samarbeidet gjer at det er takhøgde for at det er greit at vi ikkje alltid er samde. 

At vi vart tildelt arbeidsmiljøprisen gir oss mykje motivasjon til å halde fram med trepartssamarbeidet, men samstundes er det noko somforplikter oss. Det forplikter oss  både til å halde fram med trepartssamarbeidet som vi har etablert, og til å ta dette samarbeidet eit steg vidare, slik at det blir ein god samarbeidsform på alle nivå i organisasjonen vår, og også med tanke på innbygger-/brukarinvolvering for forbetring og kvalitetsutvikling av tenestene våre.

Vi tek i mot Arbeidsmiljøprisen 2019 med glede, respekt og ydmykhet, og med ei erkjenning om at vi langt frå er perfekte. Men Arbeidsmiljøprisen gir oss motivasjon og pågangsmot til å halde fram med Trepartssamarbeidet, og vi har trua på at det fortsatt vil vere til det beste for kommunen vår og alle innbyggjarane!

På bildet ser vi delegasjonen frå Surnadal kommune samla, med tillitsvalte, politikarar og administrasjon. Frå venstre:   Jan Terje Moen, Gretha-Therese Varvik, Inger Nordby, Gunn Heidi Ansnes, Tove Naterstad, Gunhild Eidsli, Lilly Gunn Nyheim, Egil Nedal, Knut Haugen og Odd Asbjørn Bævre.

 

 

Publisert: 3. april 2019, 17:15