Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Arbeid i Svinviktunellen – tidvis kø…

Jon Olav Ørsal Tysdag 16. februar 2021

I Svinvikstunellen er arbeidet i gang med å skifte lysarmaturar til LED-lys.  Arbeidet starta i går, og vil fortsette til arbeidet er ferdig.  Trafikken blir regulert manuelt, og det blir bruka ledebil gjennom tunellen.  Det må påreknast litt ventetid for å kome gjennom tunellen.

Det er elektrikarar som er i arbeid i tunellen, og det er bruka 2 liftar i arbeidet med å skifte ut dei gamle armaturane med nye straumsparande armaturar med LED-teknologi. Skal du rekke ferge, tannlege eller anna timeavtale så er det nok lurt å starte i god tid.  Det kan fort bli nokre minutt ventetid. 

Trafikken blir regulert manuelt, og ein ledebil følgjer deg gjennom tunellen. Foto: Jon Olav Ørsal

Du må nok pårekne nokre minutt venting når du skal påassere gjennom Svinvikstunellen. Arbeidet starta i går og vil pågå til arbeidet er ferdi9g. Foto: Jon Olav Ørsal

Publisert: 16. februar 2021, 10:23