Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Aksjoner for lokal handel

Jon Olav Ørsal Tysdag 27. oktober 2015

Nærbutikkar over heile landet oppfordrar bygdefolk til å handle meir lokalt. Laurdag 31.oktober blir det landsomfattande aksjonsdag for lokal handel på Matkroken.  «Handle lokalt – velg nærbutikken» er slagordet for kampanjen, som blir arrangert i samarbeid med det statlege Merkur-programmet for distriktsbutikkar.  Kampanjen vil fokusere på kor viktig butikken er både som møteplass, servicesenter og salsstad for daglegvarer. Målet er å redusere handels-lekkasje og stimulere til meir lokal handel.

– Når du handlar lokalt, er du med på å oppretthalde nærbutikken og eit levande lokalsamfunn. Vi ønskjer å takke kundane for at dei sluttar opp om lokalbutikken. Samtidig vil vi utfordre dei som handlar lite lokalt, til å tenkje over kva butikken betyr for bygda, seier kommunikasjonsrådgivar Per Kjetil Jørgensen i Merkur. 250 butikkar over heile Norge deltar i kampanjen for lokal handel. Aksjonen har fått støtte frå Norges Bygdekvinnelag, som også er opptatt av levande bygdesamfunn.

Stig Olsson frå Merkurprogrammet og Terje Nordvik sprettar blautkaka ved ein tidlegare handle lokalt-aksjon. Arkivfoto: Jon Olav Ørsal

Kaffe og blautkake til alle på laurdag
Alle som kjem innom lokalbutikken i dagane før aksjonsdagen, vil få utdelt ein flyer med takk for at dei har handla i sitt eige lokalsamfunn. Dei vil også få ein invitasjon til aksjonsdagen.  Laurdag vil Matkroken  i Todalen sette opp ein stand med servering av  gratis kaffe og blautkake kundane, fortel handelsmann Terje Nordvik til Todalen.no.  På denne måten ønsker vi å sette pris på kundane sine, og vi har bestillt 2 store blautkaker til laurdag og håpar at det skal rekke så alle får ein smak til kaffen.

– Merkur jobbar for å utvikle daglegvarebutikkar i distrikta slik at dei kan gi eit best mogleg tilbod til kundane sine. Men det er like viktig at folk som bur på bygda, brukar lokalbutikken sin i størst mogleg grad. På den måten kan vi halde oppe levande lokalsamfunn. Utan butikk er det vanskeleg å få til vekst og tilflytting i ei bygd, seier Per Kjetil Jørgensen i Merkur som fortel at han har ei lang argumentliste for å handle lokalt.

 

Publisert: 27. oktober 2015, 20:51