Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Dordi Jorunn Halle Måndag 29. juni 2020

Todalen grendalag minner om årsmøtet i kveld, 29. juni kl. 19:00.

Sakliste:

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av sakliste
Val av møteleiar
Val av sekretær
Val av 2 til å skrive under årsmøteprotokollen
Styret si årsmelding for 2019
Rekneskap for 2019
Saker styret skal arbeide med i 2020. Her blir det høve til å fremje saker under årsmøtet.
Val
Enkel servering.

VEL MØTT!

 

 

 

Publisert: 29. juni 2020, 09:20