Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

60 kubikk flis på 1-2-3

Elinor Bolme Laurdag 12. januar 2019

I dag har det vore rydda i kvistdungane nedover ved ekrekanten i Slåttøya ved Toåa Tursti igjen. Per Åke Jakobsson og Carsten Bohle har kutta opp ca 60 kubikk med flis på nokre ettermiddagstimar fra dugnaden tidlegare i fjor haust. Veret har vore litt stabilt vått den seinare tida, så dei har ikkje hatt anledning å gjort ferdig jobben dei starta før jul. Men med dagens økt ser dei enden, og reknar med at dei klarer å rydde i all kvisten med ein runde til når vêret stabiliserer seg etter den meldte snøen som kjem i morgon fortel dei. Totalt har dei produsert 140 kubikk som kjem sauene på Gjeldnes til gode.

Ståle Ansnes var også med eit par timer fortel dei to karane. Han frakta flisa til Oppistua Gjeldnes kor sauene skal nyte godt av det til å gå og liggje på i fjøset. Han låner også ut ein litt større traktor slik at hogginga går litt fortare unna.

Carsten styrer strangane som Per Åke kjem med i gravemaskinklypa, inn i hoggaren.

No er snart første del av trasseen til Båthølen kor gapahuk og fiskeplass skal anleggast klar til at gravemaskinarbeid kan over når våren kjem.

Og her er flisa i bruk i fjøset i Oppistua. Per Åke fortel at no når vêret har vore så rått og vått så går det dobbelt så mykje flis i fjøset., så dette tilskuddet er kjærkomment for drifta. Foto: Per Åke

Ellers er no alle søknadar i forbindelse med både forhandsgodkjenning hos kommunen og tippemiddelsøknad til fylket innsendt, fortel Michal Heimlund som har «syssla» med dette over fleire månader. -No er det berre å vente til februar for å sjå om fylket har noko å påpeike på tippemiddelsøknaden. Om dei har det vil vi få frist til mars for å utbedre den. Endelig tildeling er i juni. Om vi ikkje får tildelinga i år, kan vi søke på nytt neste år, men vi håper naturleg vis at søknaden går igjennom på første forsøk seier han.

 

 

Publisert: 12. januar 2019, 17:38