Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Tilskott til inkludering av barn og unge

Bjørn Gunnar Ansnes Torsdag 26. oktober 2023

Frå kulturavdelinga i Surnadal kommune, har vi fått informasjon om at det no er mogleg for lag og organisasjonar, private aktørar og offentlege instansar å søke om tilskott til aktivitetar som er retta mot barn og unge, som av ulike grunnar står i fare for å hamne utanfor.

Målet med ordninga er å legge til rette for at alle barn og unge skal oppleve meistring og samfunnsdeltaking. Tilskottsordninga skal bidra til utviklinga av opne møteplassar, deltaking på ferie- og fritidsaktivitetar og fullføring av utdanningsløp.

Les meir om kva ein kan søke tilskott til på https://www.bufdir.no/tilskudd/inkludering-av-barn-og-unge/.

For å søke om tilsgått går ein inn på https://www.bufdir.no/tilskudd/inkludering-av-barn-og-unge/.

Søknadsfristen er fredag 3. november.

 


Medlem i Todalen.no –


 

Publisert: 26. oktober 2023, 08:00