Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene
Tradisjonell nasjonaldag

Tradisjonell nasjonaldag

Sverre Kjølstad Fredag 13. mai 2011

Selv om Nordvik er ei lita grend har det vært tradisjon å arrangere 17. mai ved forsamlingshuset / Øygarden stadion. Det hadde kanskje vært naturlig å slutte seg til opplegget ved Stangvik skole siden barna går på den skolen. Argumentet for å holde til på Nordvik har delvis vært at arrangementet på skolen blir i største laget for de minste barna, og at den som er beskjeden ikke slipper til på lekene. Samtidig har det også vært hevdet at de eldste ikke drar til skolen, men blir heller hjemme. Ved å holde på denne tradisjonen, samt juletrefest, må en regne med å stille i komiteen ca hvert tredje år!

I år får vi en liten endring i programmet ved at toget starter ved forsamlingshuset, går til ”Nisturampen” og tilbake. I alle år tidligere har det vært start på ”Bua” og fram til forsamlingshuset. Dette hadde sin årsak i at skolemusikken kom med buss, og at de  gjekk av ved ”Bua”og spilte i toget.

I år har det ikke lykkes å få skolekorps, men rindalingene ved BLÆSTEN musikkorps kommer litt utpå ettermiddagen og spiller etter talen. Elsa Jensvold er dagens taler, hun er også rindaling, og attpå til varaordfører.

Mellom talen og fram til BLÆSTEN skal opptre blir det servering, leker for barna, og salg av is og brus.

Først publisert: 13. mai 2011, 07:00 - Sist oppdatert: 12. mai 2011, 23:29