Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Nye bøker i «minibiblioteket»

Bjørn Gunnar Ansnes Fredag 2. desember 2022

I dag kom det ny forsyning med bøker til «minibiblioteket» i gapahuken i Båthølen. Det er Ragnhild A. Moe som har teke på seg å vere bibliotekar i «minibiblioteket». Biblioteket har vorte eit populært tilbod for mange dei som går seg tur i Toåa tursti. Det er også mogleg å låne med seg bøker heim frå «minibiblioteket».  

No er det også mogleg å låne med seg bøker heim frå «minibiblioteket». Foto: R A Moe

Toåa tursti er eitt av turmåla i Trimpoeng – på tur i Todalen – Toåa tursti. Toåa tursti er eit populært turmåla, så her går ein ikkje åleine! 

 


Medlem i Todalen.no –


 

Publisert: 2. desember 2022, 13:54