Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Foreslår å Inviterer til idemyldring

Bjørn Gunnar Ansnes Torsdag 3. februar 2022

I si tilråding til formannskapsmøtet i morgon, fredag 4. februar, foreslår kommunedirektør Knut Haugen å invitere til ei idemyldring for å finne ut kva som skal skje med bygningsmassen, som fram til hausetn 2021, husa Todalen skule. Kommunen gjekk i oktober ut med oppfordring til eventuelle interesentar om å melde si interesse, men dette har, så langt, ikkje resultert i konkrete forslag. Difor vil kommunedirektøren no invitere bygdefolket til idemyldring før endeleg avgjer om framtidig bruk av bygningane/arealet blir vedteke. 

På dette idemyldringsmøtet vil kommunen presentere sine foreløpige planer og handlingsrom for bygningane/arealet, samstundes som dei ønsker innspel frå bygdefolket, og andre, til korleis ein kan utnytte bygningsmassen/arealet på best mogleg måte, både for kommunen og lokalsamfunnet. 

I sitt saksframlegg seier Haugen vidare at full riving eller delvis riving av skulebygget er det mest aktuelle akkurat no, og heller bruke det frigjorte arealet til for eksempel boligformål, i samarbeid med private eigedomsutviklarar. Han seier også at bygningsmassen, slik den står i dag, forfell fort. 

Dei tre mest aktuelle forlaga per i dag er, slik kommunedirektøren ser det er:

  1. Rive heile bygget og frigjere arealet til for eksempel boligbygg for utleige
  2. Rive den eldste delen og deretter inngå ein langsiktig driftsavtale med for eksempel grendalaget om bruk av resten av bygget, inkludert gymsalen
  3. Bygge om (deler av) bygnigsmassen til andre formål (som t.d. bolig?)

Haugen meiner ei idemyldring vil vere viktig for å få eit så breitt grunnlag som mogleg, før endeleg vedtak i saka blir gjort. 

Dersom nokon har konkrete idear eller planer for framtidig bruk av bygningane/arealet ved Todalen skule, så er det berre å ta kontakt med kommunen.  

Her kan du lese heile saksframlegget: «Vurdering av framtida for skulebygget i Todalen»

Publisert: 3. februar 2022, 08:45