Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

1-0 til Todalen, så langt.

Elinor Bolme Fredag 20. november 2015

Engasjement, temperatur, økonomi, bolyst, todalspatrotisme, de beste for bygda, hastesak, besparelsar, limet og hjertet i bygda, småpengar, tryggheit, oversiktleg, elevtal, vekst, kommuneøkonomi, ubetenksomt, livsnerven….

Dette er stikkord fleire kanskje sitt att med etter eit nesten tre timar langt folkemøte i Todalen skule i går kveld. Møtet var initiert av PT-utvalget, og alle dei lokale politiske partia var saman med bygdefolket inviterte til debatt om nedlegging av Todalen skule frå hausten 2016. Foreldre og tilsette ved skulen hadde tidlegare i veka fått presentert deler av rådmannens saksframlegg som politikarane i hovudutvalg i oppvekstgruppa i Surnadal kommune skal ta stilling til torsdag 25.november. Sakspapira vart lagt ut til på kommunen si heimeside rett før møtet starta, derfor hadde ikkje alle frammøtte riktig same bakgrunnsinfo.

DSC_4577

Leiar i PT-utvalget Laila Kvendset åpna møtet i lag med leiar i FAU, Bjørn Gunnar Ansnes og tok ein gjennomgang av Todalen oppvekstsenter, og kva denne institusjonen betyr for bygdesamfunnet i Todalen. Per i dag har oppvekstsenteret 36 ungar, der 23 er i skulen og 13 i barnehagen. Dei poengterte at det tette sammarbeidet skule og barnehage i mellom, og ikkje minst med lag, organisasjonar og næringsliv i bygda er ei uvurderleg kjelde som ikkje kan omdannast til eit tal på eit papir i eit nedlegginsspørsmål som no er skissert.

egil nedalAlle dei politiske paria fekk ein runde på talarstolen for å orientere om kva dei enkelte partia sto for i saka. Arbeiderpartiet stilte blandt anna med leiar Egil Nedal og leiar og nestleiar i hovudutvalget for oppvekst, Rakel Polden og Audun Moen Skei. Og Leiar Nedal gjekk rimeleg tøft ut til forsamlinga og signaliserte at Todalen skule bør bli nedlagt frå hausten 2016.

nils håvar øyås

Senterpartiet ved leiar Nils Håvar Øyås derimot, var klår i talen og ville absolutt arbeide for fortsatt eksistens for skulen gjennom positivitet som forhåpentlegvis ville resultere i eit godt fleirtal til slutt. Han meinte at rådmannens saksframlegg var av tynn karakter, og at dette likna på ei hastesak som skulle få raskt gjennomslag.

tonning frp

Framstegspartiet og Nils Petter Tonning var litt rundare i kantene, men dei fleste tolka det vel dithen at også dei ønska at skulen i Todalen var verdt å kjempe for med eit godt læremiljø og fokus på barnas beste.

Marit Hyldbakk representerte Kristeleg folkeparti og ho gjekk så langt at ho bekrefta at nei, Krf kom ikkje til å støtte dette forslaget.

Skulesaker engasjerer, og det er intet unntak her i Todalen, noko også todalingane fekk poengtert til dei mange folktevalgte som hadde teke turen innover. Terje Talgø var som dei fleste forferda over at kommunen i det heile teke vurderte dette som eit alternativ, da han med Talgø sine 46 ansatte i Todalen og no rundt 70 på Møre Tre AS opp i gjennom siste tiår har bidrege til både arbeidsplassar, vekst og bolyst både i Todalen og Surnadal. Men kva gir kommunen tilbake, undra han?  – Fint lite, og no ønsker de også å ta skulen. Det bør de kanskje tenkje over på nytt, svara han sjølv på spørsmålet.

DSC_4587

Terje Talgø engasjerer seg nok ein gong for heimbygda si, og legg ingenting i mellom for å få fram sine poeng. Rakel Polden og Audun Moen Skei lytter etter møtet.

siri skjerve

Siri Skjerve, den nyaste «todalingen» som har valgt å busette seg her med familien. Utan ein skule i bygda hadde ikkje det vore aktuelt. Vekst OG oppvekst er viktige faktorar for at ho ikkje skal bli den siste innflyttaren.

 

audun moen skei

Audun Moen Skei (Ap) lova at alle innspel som dei vart presentert på møtet ville bli med vidare inn i saka både i hovudutvalg for oppvekst, og innad i Surnadal arbeiderparti. Han og dei andre i utvalge får ein tøff jobb framover.

Bakgrunnen for at saka no er komme opp er av økonomisk karakter da Surnadal kommune må spare vel 20 millionar. Men fleire av dei frammøtte stilte store spørsmål om kommunen i heile tatt kjem til å spare på denne tenkte nedlegginga. Faktorar som riving, oppussing, og ikkje minst skuleskyss gjer at tala verka litt speie på dei som hadde hatt tida til å sjå over dokumenta. Og som tilsett lærar Britt Mossing så greit oppsummerte det: Korleis tal ein skal bruke i denne diskusjonen kjem an på. Det ser ut som om den enkelte tek det som passar seg best.

All info rundt denne saka som Hovudutval for oppvekst skal ta stilling til neste torsdag finn du her: Møteinnkalling til 25.11.15. Går saka vidare herifrå, vil det fmest truleg bli ein åpen høringsrunde der alle kan komme med innspel i saka, nytt folkemøte i januar og endeleg vedtak 17. mars 2016.

Alle foto: Jon Olav Ørsal

Publisert: 20. november 2015, 00:10