Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Barnehageopptak – Søknadsfrist 15.februar

Bjørn Gunnar Ansnes Laurdag 9. januar 2021

Surnadal kommune informerer om at fristen for å søke om barnehageplass for barnehageåret 2021/22 er 15.februar. Dette gjeld berre born som ikkje har barnehageplass i ein kommunal barnehage i dag. Har bornet allereie barnehageplass treng du ikkje søkje. Det nye barnehageåret tek til 15.august. 

I Surnadal kommune er det per i dag  8 barnehagar. Desse er:

  • Todalen barnehage
  • Bæverfjord barnehage
  • Øye og Skei barnehage avd. Skei
  • Øye og Skei barnehage avd. Øye
  • Bøfjorden barnehage
  • Midtigrenda barnehage
  • Mo barnehage
  • Stangvik barnehage 

Søknadsskjema for opptak i barnehage finn du her: «søknadsskjema barnehageplass»

Om du treng hjelp til utfyllinga av søknadsskjemaet kan du ta kontakt med Surnadal kommune på telefon 71655800  eller stikke innom Servicetorget på kommunehuset. Servicetorget er fortida stengt på grunn av Koronasituasjonen førebels fram til 19.jaunuar. For oppdatert informasjon om opningstida sjå Surnadal kommune si heimeside. 

Det er og mogleg å fylle ut skjemaet og sende det i posten. Da skal du sende skjemaet til:

          Surnadal kommune, Bårdshaugvegen 1, 6650 Surndal

Barnehageopptak er regulert i barnehagelova, kommmunen sine vedtekter og forskrift om sakshandsamingsreglane ved opptak i barnehage. Den som søkjer får svar på søknaden ved hovudopptaket seinast innan medio mars.  

Prisar barnehage

Dagar pr. veke                Pris barnehageplass                    Mat barnehage

5 d/veke                           kr. 3.135,- pr. mnd.                      kr. 246,- pr. mnd.

4 d/veke                           kr. 2.470,- pr. mnd.                      kr. 194,- pr. mnd.

3 d/veke                           kr. 1.950,- pr. mnd.                      kr. 150,- pr. mnd.

2,5 d/veke                       kr. 1.620,- pr. mnd.                      kr. 128,- pr. mnd

2 d/veke                           kr. 1.280,- pr. mnd.                      kr. 106,- pr. mnd

 

Frå Todalen barnehage si kunstutstilling. Foto: Dordi J. Halle

 

Først publisert: 9. januar 2021, 14:00 - Sist oppdatert: 10. januar 2021, 09:01